Dołącz do nas

Zostań jednym z nas!

Dołącz do nas

Jeśli chcesz do nas dołączyć i  zostać członkiem Stowarzyszenia Miechowicka Grupa Biegowa,

wypełnij proszę deklarację członkowską. Po wysłaniu formularze, w ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą. 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia uchwałę o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

Formularz

Wypełnienie poniższego formularza jest równoznaczne z prośbą o przyjęcie
w poczet członków Stowarzyszenia „Miechowicka Grupa Biegowa”

ORGANIZOWANE WYDARZENIA

Organizujemy cyklicznie trzy wydarzenia biegowe w Bytomiu:

01

Bieg Świetlika w Miechowickiej Ostoi Leśnej

02

Cross-MOL w Miechowickiej Ostoi Leśnej

03

Bieg Niepodległości w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu